Forum Posts

trong kim
Sep 29, 2022
In Pet Forum
Tổ hợp Sun Riverpolis Đà Nẵng Đà Nẵng công nhận kết quả trúng đấu giá của hàng loạt khu đất. Đấu giá quyền tiêu dùng đất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách góp phần xúc tiến vững mạnh kinh tế-xã hội của từng địa phương. cộng mang việc tập hợp chỉ đạo túa gỡ những trắc trở, gặp vấn đề để "thúc" tiến độ, từ đầu năm tới bây giờ, Ủy ban dân chúng thị thành Hà Nội đã ban hành phổ thông văn bản mới và văn bản sửa đổi, bổ sung quy định về thứ tự, hồ sơ, "siết chặt" quản lý trong đấu giá đất đai; kiểm soát nguy cơ xảy ra "bong bóng" bất động sản, nhất là các khu vực ven đô. Trước áp lực về tiến độ được giao, phổ biến huyện huyện trên khu vực Hà Nội như Hà Đông, Đông Anh, Mỹ Đức, Sóc Sơn... tiếp tục thông tin đấu giá hàng trăm thửa đất để vun đắp nhà ở. Đáng chú ý, sở hữu các thửa đất giá khởi điểm lên đến 82 triệu đồng/m2. Xem thêm: đất nền Dự án sun riverpolis đà nẵng. Cụ thể, trong khoảng ngày 22/9-12/10, trọng tâm vững mạnh quỹ đất huyện Đông Anh sẽ bán, tiếp thu giấy má tham gia đấu giá quyền tiêu dùng 27 thửa đất ở tại thôn Dục Tú một, phường Dục Tú (đợt 2). Diện tích những thửa đất trong khoảng 90-164,17m2, tầm giá khởi điểm trong khoảng 28,8-33,7 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá dự kiến doanh nghiệp vào ngày 15/10. Cũng trên địa bàn quận Đông Anh, ngày 1/10, công ty Đấu giá Hợp Danh Đấu giá Việt Nam hài hòa có trọng tâm tăng trưởng quỹ đất quận mở phiên đấu giá 20 thửa đất; trong đó có một thửa đất tại điểm X4, thôn Lỗ Khê, phường Liên Hà và 19 thửa đất tại điểm X1 xã Đông Hội, Mai Lâm. mang diện tích từ 52,71-129,55m2, giá khởi điểm cho từng diện tích từ 26,5-64,3 triệu đồng/m2. thời gian bán và kết nạp giấy tờ từ ngày 12-28/9. bên cạnh đó người dùng có thể tham khảo thêm về mua bán bất động sản đà nẵng.
0
0
1
 

trong kim

More actions